Sopimusehdot

Sopimus astuu voimaan kun asiakkaalle on toimitettu ensimmäiset materiaalit valmentajan toimesta. Tilauksen jälkeen valmentaja sopii asiakkaan kanssa yksityiskohtaisesti valmennuksen sisällöstä. Ruokavalion tai ravintovalmennuksen tilauksen jälkeen toimitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiin ohjeet ruokapäiväkirjan pitoa varten.

Ohjelmat toimitetaan asiakkaalle ilmaiseen Syketribe-sovellukseen. Asiakkaan vastuulla on ladata ko. sovellus etukäteen. Muista toimitustavoista sovitaan aine erikseen. Lasku toimitetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sopimuksen voi perua 14 vrk sopimuksen teon jälkeen jos palvelun tarjoaja ei ole toimittanut vielä mitään materiaaleja eikä ohjauksia ole ollut. Mikäli materiaaleja on toimitettu tai ohjauksia on ollut, on palvelun tarjoaja oikeutettu laskuttamaan nämä.

Palveluiden hinnat on määritelty tilatun tuotteen kohdalla nettisivuilla tai ne on erikseen sovittu. Hinta sisältää arvonlisäveron. Maksamatta jääneestä maksusta lähetetään maksumuistutus 14 vrk kuluttua eräpäivästä, huomautusmaksu on 5 €. Toistuvan muistutuksen jälkeen valmentajalla on oikeus siirtää maksu perintään. Tässä tapauksessa asiakas vastaa perintäkulujen maksamisesta.

Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

Harjoittelulla aikaansaadut tulokset ovat pitkälti riippuvaisia harjoittelun säännöllisyydestä, jatkuvuudesta sekä määrätietoisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Asiakkaan vastuulla on noudattaa annettuja ohjeita.

Asiakas sitoutuu noudattamaan ennalta sovittuja ohjausaikoja. Mikäli asiakas peruu valmennustapaamisen myöhemmin kuin 12 tuntia ennen tapaamista, katsotaan kyseinen tapaaminen käytetyksi. Sairaustapauksissa edelliset ehdot voidaan kumota (sairastodistus esitettävä). Asiakkaan myöhästyessä yli 15 min sovitusta tapaamisajankohdasta (ilmoittamatta), on valmentaja oikeutettu lähtemään pois harjoituspaikalta ja ohjauskerta katsotaan käytetyksi.

Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset henkilökohtaiseen valmennukseensa liittyvät kulut, kuten esimerkiksi kuntosalimaksun.

Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan.  Harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmenevien loukkaantumisten, sairaustapausten ja rasitusvammojen kohdalla asiakas huolehtii itse omista tapaturma- ja vapaa-ajan vakuutuksistaan.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista muutoksista terveydentilassaan tai muista harjoitteluun vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, lääkehoito ja sen muutokset, suuret elämänmuutokset). Valmennuksen voi tauottaa painavista syistä. Loma ei ole syy tauottamiseen. Jäljellä olevat maksut maksetaan sopimuksen mukaisesti.

Kaikki asiakkaan saama materiaali on valmentajan laatimaa. Materiaalien jakaminen ja käyttäminen muuhun kuin asiakaskäyttöön on ehdottomasti kielletty. Muusta käytöstä tulee aina sopia erikseen valmentajan kanssa. 

Valmentajan vastuut ja velvollisuudet

Valementaja sitoutuu valmentamaan asiakastaan parhaan kykynsä mukaan sekä rakentamaan asiakkaalle hänen yksilöllisiä tavoitteitaan ja ajankäyttöään palvelevan henkilökohtaisen harjoitusohjelman. Harjoitusohjelman perustana ovat mahdollinen ensitapaamisen haastattelu (myös puhelin) sekä asiakkaan täyttämä esitietolomake.

Valmentaja sitoutuu suunnittelemaan, valmistelemaan ja ohjaamaan asiakasta sopimuksessa sovittujen raamien puitteissa, olemaan ajoissa harjoituspaikalla ja läsnä harjoitustapaamisissa. Valmentaja sitoutuu vastaamaan asiakkaan sähköpostikysymyksiin viiden arkipäivän sisällä ja puhelinsoittoihin arkisin 9-18 välisenä aikana tai soittamaan takaisin ollessaan estynyt vastaamiselta.

Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan sopimuksesta poikkeavista ratkaisuista kuten lomista, sairastumisesta tai harjoitustapaamisten siirtämisestä.

Asiakastietojen käsittely ja luottamuksellisuus

Kaikki valmennuksiin ja ohjelmiin liittyvät asiakastiedot ovat luottamuksellisia.

Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Kaikki erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.